Online Survey by my3q 
Share

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI L̉NG VỚI CHƯƠNG TR̀NH KICK OFF 2017
Author:
Print Submit  | Review 
Khảo sát này được đưa ra nhằm lấy ư kiến của anh chị về chương tŕnh Kick Off 2017. Ư kiến của anh chị sẽ được ghi nhận và tham khảo để tổ chức các chương tŕnh sau tốt hơn
1*    Mức độ hài ḷng của anh/chị đối với khâu tổ chức của chương tŕnh (phương tiện, lịch di chuyển, địa điểm)
Rất hài ḷng Hài ḷng
Không hài ḷng
2*    Anh chị thấy các nội dung được truyền tải trong Kết quả kinh doanh và định hướng 2017 có dễ hiểu không?
Nội dung được truyền tải tốt, tôi hiểu được nội dung và định hướng phát triển của công ty
Tôi có thể hiểu được kết quả kinh doanh và định hướng phát triển
Nội dung được truyền tải quá nhanh và phức tạp nên tôi không thể nắm bắt
3*    Anh chị có hiểu và hứng thú với nội dung các chương tŕnh mới được giới thiệu (Phúc Lợi Vững Bền) không?
Tôi cảm thấy rất hứng thú với các phúc lợi mới dành cho đại lư được đề cập. Chương tŕnh sẽ là động lực để tôi phát triển bán hàng và gắn bó với Manulife
Tôi hiểu nội dung và quyền lợi của đại lư xuất sắc ở chương tŕnh mới
Nội dung chương tŕnh được truyền tải quá nhanh nên tôi chưa hiểu rơ
4*    Anh chị có cảm thấy hào hứng và được tạo động lực sau khi tham gia chương tŕnh không?
Có, tôi cảm thấy rất hào hứng và muốn phát triển hơn nữa trong năm tới
Tôi cảm thấy khá hào hứng
Tôi chưa thực sự cảm thấy hào hứng khi tham gia chương tŕnh
5*    Mức độ hài ḷng của anh chị đối với tổng thể chương tŕnh
Tôi rất hài ḷng với chương tŕnh
Tôi tạm hài ḷng với chương tŕnh
Không hài ḷng
6*    Anh chị có đóng góp ư kiến ǵ giúp chúng tôi tổ chức chương tŕnh sau hiệu quả hơn? Vui ḷng ghi đầy đủ mă số, họ tên và văn pḥng ở phần này để có cơ hội nhận được phần thưởng từ ban tổ chức.


Questions with '*' sign must be answered

   

Please note your answers will be open to public.
Online Survey by my3q.   | KJV Online   | Immigration |  ©2000.