English Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Contact Us About Us
  New User
  Register Now! FREE!
  Member
 Login ID
 Password Click here to login!
  Forget password

  Category
Arts .
Business & Economy .
Culture .
Sports .
Education .
Entertainment .
Health .
News .
Politics .
Psychology .
Science .
Computer & Network .
Society
  Search

Share
Solution Graphics


surveys . surveying . a survey . online survey . in survey . survey for . the survey . customer survey . survey questions . satisfaction survey . survey on . free survey . survey research . survey sample . survey software . national survey . questionnaire survey . employee survey . health survey . market survey . customer satisfaction survey . how to survey . web survey . survey is . new survey . survey about . survey form . survey no . i survey . survey template . survey question . survey with . world survey . survey sites . survey company . in a survey . household survey . survey example . feedback survey . internet survey . my survey . international survey . survey from . survey pdf . customer service survey . employee satisfaction survey . services survey . survey group .
 Home ->  Summary   Welcome!  
  Questionnaire Name - KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI L̉NG VỚI CHƯƠNG TR̀NH KICK OFF 2017
  Showing 1-6 of 6     
1   Mức độ hài ḷng của anh/chị đối với khâu tổ chức của chương tŕnh (phương tiện, lịch di chuyển, địa điểm)
 
 
 A-Rất hài ḷng (62)
 B-Hài ḷng (30)
 C-Không hài ḷng (0)
  View Details    Download this question    Download data(Format 1)    Download data(Format 2)
2   Anh chị thấy các nội dung được truyền tải trong Kết quả kinh doanh và định hướng 2017 có dễ hiểu không?
 
 
 A-Nội dung được truyền tải tốt, tôi hiểu được nội dung và định hướng phát triển của công ty (78)
 B-Tôi có thể hiểu được kết quả kinh doanh và định hướng phát triển (14)
 C-Nội dung được truyền tải quá nhanh và phức tạp nên tôi không thể nắm bắt (0)
  View Details    Download this question    Download data(Format 1)    Download data(Format 2)
3   Anh chị có hiểu và hứng thú với nội dung các chương tŕnh mới được giới thiệu (Phúc Lợi Vững Bền) không?
 
 
 A-Tôi cảm thấy rất hứng thú với các phúc lợi mới dành cho đại lư được đề cập. Chương tŕnh sẽ là động lực để tôi phát triển bán hàng và gắn bó với Manulife (80)
 B-Tôi hiểu nội dung và quyền lợi của đại lư xuất sắc ở chương tŕnh mới (12)
 C-Nội dung chương tŕnh được truyền tải quá nhanh nên tôi chưa hiểu rơ (0)
  View Details    Download this question    Download data(Format 1)    Download data(Format 2)
4   Anh chị có cảm thấy hào hứng và được tạo động lực sau khi tham gia chương tŕnh không?
 
 
 A-Có, tôi cảm thấy rất hào hứng và muốn phát triển hơn nữa trong năm tới (84)
 B-Tôi cảm thấy khá hào hứng (7)
 C-Tôi chưa thực sự cảm thấy hào hứng khi tham gia chương tŕnh (1)
  View Details    Download this question    Download data(Format 1)    Download data(Format 2)
5   Mức độ hài ḷng của anh chị đối với tổng thể chương tŕnh
 
 
 A-Tôi rất hài ḷng với chương tŕnh (85)
 B-Tôi tạm hài ḷng với chương tŕnh (6)
 C-Không hài ḷng (1)
  View Details    Download this question    Download data(Format 1)    Download data(Format 2)
6   Anh chị có đóng góp ư kiến ǵ giúp chúng tôi tổ chức chương tŕnh sau hiệu quả hơn? Vui ḷng ghi đầy đủ mă số, họ tên và văn pḥng ở phần này để có cơ hội nhận được phần thưởng từ ban tổ chức.
 
Summary     Download this question     Download data(Format 1)    Download data(Format 2)
English, Chinese(Trad), Chinese(Simp), Japanese, Korean | Site Map  |  FAQ   |   ©2000 Rformation 21st Limited All rights reserved.